logo-apotheek.gif (6848 bytes)

Actuele berichten !!!

 Adres : Leeuwarderweg 61, 9005 ND Warga
 Telefoon : 058 - 255 1261
 Fax : 058 - 255 1025
 Spoednummer : 058 - 255 1125
 Apotheek : 058 - 212 3057

 
Actuele berichten

 Home

 Personeel in de praktijk

 Afspraak maken

 Spreekuur en visite

 Telefonisch spreekuur

 Uitslagen via telefoon

 EPD

 Herhaalrecept

 Aanmelding nieuwe patiŽnt

 Avond-, nacht- en
 weekenddiensten

 AED (defibrillator)

 Griepvaccinatie

 Reizigersadvisering

 Belangrijke telefoonnummers

 PatiŽntenfolders

 Klachtenregeling

Deze pagina werd bijgewerkt op 1-10-2018

Welkom

Nieuwe patiŽnten zijn welkom in onze praktijk.

............................

Oproep: Elektronische PatiŽnt Dossier

Heeft u al toestemming gegeven voor elektronische uitwisseling van uw medische gegevens?

............................

Griepvaccinaties 2018

Op maandag 15 oktober zijn de jaarlijkse griepvaccinaties in de Bidler in Wergea van 16.00-17.30 uur. Uw ontvangt een brief met uitnodiging thuis als u in aanmerking komt voor een griepspuit.

Mocht u verhinderd zijn op 15 oktober, dan is er nog een mogelijkheid op 20 November tussen 17.30-18.00 uur in de praktijk.

............................

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens. En hoe we deze verwerken en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ook leest u welke rechten u ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens hebt. Download het Privacyreglement van "Huisartsenpraktijk Warga" .

............................

Verloskundig spreekuur

Verloskundigen van Ďit BertehŻsí uit Akkrum houden een avondspreekuur voor zwangeren in onze praktijk. De spreekuren zijn op afspraak, hiervoor kunt U bellen met 0566-651146.

............................

Huisartsenpraktijk Warga door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) geaccrediteerd.

Onze praktijk is bezocht door Auditor P. Mensinga, namens NHG Praktijk Accreditering bv. Zij heeft vastgesteld dat onze praktijk voldoen aan de eisen van de NHG-Praktijkaccreditering. Daarmee is er een gerechtvaardigd vertrouwen dat de praktijk verantwoorde zorg levert. De praktijk is verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg. Door optimale inzet van ons gehele team hebben we dit resultaat bereikt! Gefeliciteerd allemaal. Het certificaat hangt in de praktijk naast het certificaat voor de apotheek. 

............................

Klachtenregeling

Wanneer u niet tevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt, we kunnen proberen het voor u op te lossen. Lees verder...

............................

Geneeskundige verklaring

De artsenfederatie KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiŽnt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiŽnt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiŽnt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

U kunt wel een zogenoemd 'weigeringsbriefje' bij de praktijkassistente ophalen, zodat u kunt uitleggen waarom een behandelend arts geen geneeskundige verklaringen mag afgeven.

==============================================================================

Met uw medewerking zorgen wij voor een veilig geneesmiddelengebruik

Geneesmiddelen zijn op steeds meer plaatsen verkrijgbaar. Behalve in uw eigen apotheek kunt u tegenwoordig met een recept ook terecht bij een Internetapotheek of bij een Poliklinische Apotheek in het ziekenhuis. In al die nieuwe mogelijkheden schuilt een gevaar dat u misschien niet direct opmerkt. Door geneesmiddelen op verschillende plaatsen te halen, ontbreekt bij onze apotheek het overzicht van uw geneesmiddelengebruik. Dat maakt controle op veiligheid moeilijk en soms zelfs onmogelijk.

Intensieve medicatiebewaking

In onze apotheek worden al uw gegevens bij elkaar gezet in de computer. Komt u dan bij ons voor een nieuw geneesmiddel, dan zien wij snel of deze veilig gecombineerd kunnen worden met de medicijnen die u al gebruikt. We controleren ook het recept zelf. Is de sterkte juist of heeft u meer baat bij een andere dosering? Bent u overgevoelig voor bepaalde bestanddelen uit het geneesmiddel dat u is voorgeschreven? Past het medicijn bij de ziekten die wij in de computer hebben vastgelegd? Deze manier van werken is heel succesvol en leidt dagelijks tot het bijstellen van recepten. Wij zijn op de hoogte van werking en bijwerking van geneesmiddelen maar ook van uw ziektegeschiedenis.

Garantie veilig geneesmiddelengebruik

Het eenvoudigst is natuurlijk als u alles wat u slikt bij een en dezelfde apotheek haalt, maar zelfs dan zijn we er nog niet helemaal. Vergeet bijvoorbeeld niet de geneesmiddelen die u mee naar huis krijgt na opname in het ziekenhuis. Ook informatie over uw gezondheid is van groot belang. Bent u bijvoorbeeld zwanger, dan is dat ook een belangrijk gegeven, want in die periode kan zelfs een "onschuldig" zelfzorgmiddel tot problemen leiden.

Kortom hoe vollediger de informatie, hoe veiliger uw geneesmiddel

Advies:

Blijf uw medicijnen halen op het voor U vertrouwde adres, Uw Apotheekhoudende Huisarts.